Redakcja:

Piotr Borek - redaktor naczelny (bor@ap.krakow.pl)

Marek Buś - zastępca redaktora naczelnego

Małgorzata Chrobak - sekretarz redakcji (malgorzata.chrobak@up.krakow.pl)

Jolanta Grzegorzek - redaktor językowy (redakcja@wydawnictwoup.pl)

 

Redaktorzy tematyczni:

Piotr Borek

Tadeusz Budrewicz (tabud@up.krakow.pl)

Roman Mazurkiewicz (mazurk@up.krakow.pl)

Renata Stachura-Lupa (restachura@op.pl)

Małgorzata Chrobak

 

Rada Naukowa:

Tadeusz Budrewicz – przewodniczący (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Wołodymyr Antofijczuk (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine)

Alicja Baluch (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Alfred Gall (Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany)

Margareta Grigorova (The St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgarian)

Krystyna Latawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Romuald Naruniec (Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania)

Siergiej Nikołajew (Institut Russkoj Litieratury RAN, Russia)

Jacek Popiel (Uniwersytet Jagielloński)

Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski)

Marie Sobotková (Palacký University, Olomouc, Czech Republic)

Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)

Jerzy Waligóra (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Alois Woldan (University of Vienna, Austria)

 

Kolegium recenzentów:

Andrzej Baranow (Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania)

Barbara Bobrowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Jarosław Fazan (Uniwersytet Jagielloński)

Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA)

Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński)

Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki)

Krzysztof Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Stanisław Uliasz (Uniwersytet Rzeszowski)

Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)

Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)